Джон Баффс

Джон Баффс

Джон Баффс

Джон Баффс Дүниежүзілік банкі Даму келешегін талдау тобының аға экономисі болып табылады

Дүниежүзілік банктің Сауда бөлімшелері басшылығына қосымша ретінде оның негізгі міндеті тоқсандық басылым “Commodity Markets Outlook” басқаруында болып табылады, оған сауда нарығын талдау және ірі халықаралық сауда шикізаттары тауарларының бағасын болжамдау, оның ішінде энергетика, металлдар, ауыл шаруашылығы, тыңайтқыштар мен бағалы металлдар. Банкте тауар талдауын басқармас бұрын, Джон Дүниежүзілік банктің шұғыл бөлімшелерінде бірнеше жыл жұмыс жасады, оның ішінде Мексика, Бангладеш, сонымен қатар Субсахаралы Африка елдері. Ол Ғылыми зерттеу департаментінде, Бағалау департаментінде жұмыс істеді. Ол 100 жуық мақала жариялады. Оның мақалалары америкалық ауыл шаруашылық экономикасы журналында, экономикалық даму, әлемдік экономика журналдарында жарық көрді. Сонымен бірге ол бірнеше кітаптардың тең редакторы болды. Джон Афин университетінде экономика бойынша бакалавр дәрежесін, Грузия университетінде жаратылыстану ғылымдарының магистры және Мэриленд штаты Университетінде докторлық дәрежесін алды.


Джон Баффс является старшим экономистом Группы анализа перспектив развития Всемирного банка. В дополнение к руководству Товарным подразделением Всемирного банка, его основная обязанность заключается в управлении “Commodity Markets Outlook” , ежеквартальное издание, которое включает в себя анализ товарного рынка и прогнозы цен большинства крупных международных торговых сырьевых товаров, в том числе энергетика, металлы, сельское хозяйство, удобрения и драгоценные металлы. До управления в Банке товарного анализа, Джон провел несколько лет в оперативных подразделениях Всемирного банка, в том числе Мексика, Бангладеш, а также различные страны Субсахарской Африки. Он также работал в научно-исследовательском Департаменте, а также Департаменте оценки. Он опубликовал около 100 статей, глав в книгах и эссе по торговле и экономике сельского хозяйства и товарного рынка. Его публикации появились в таких журналах, как американский журнал экономики сельского хозяйства, журнал экономического развития, мировой экономики, и т.д. Так же он был соредактором для нескольких книг. Джон получил степень бакалавра по экономике в Университете Афин, магистр естественных наук Университета Грузии, и докторскую степень в Университете штата Мэриленд.


Сессии: 
Жаһандық экономикадағы экономикалық қаржылық және монетарлық өзгерістер. СЕССИЯ 2: Өрлеудің жаңа драйверлері :табысы орташа деңгейлі елден жоғары деңгейлі елге өту үшін экономикалық өзгертулер.

Возврат к списку

Copyright© 2008-2015 Астана экономикалық форумы - Қазақстан, Астана, Темірқазық к-сі 65